Tagastamine

Kui kaup ei sobi või ei vasta Kliendi ootustele, on Kliendil õigus see tagastada või vahetada 14 päeva jooksul alates kauba kätte saamisest. Selleks tuleb saata kaup Tabasalu Rimi Smartposti pakiautomaati, saaja mobiiltelefoni numbriks palume märkida +372 5255048. Kui kaup on algselt tellitud Smartposti teel, siis tuleb kasutada kauba tagasi saatmisel tagastuskoodi.

Tagastatav kaup peab olema kasutamata, siltidega ja originaalpakendis. Kui klient on asjaga tutvudes kaupa rikkunud, tekib tal kohustus hüvitada kauba väärtuse vähenemine.

Kaupa tagastades, palume täita ära allolev tagastusvorm ning lisada see tagastatud kaubale.

Tagastusvormi allalaadimine

 

Kliendil on võimalus e-poest Smartposti või Omniva pakiautomaati tellitud kaup 14 päeva jooksul tasuta vahetada, sisestades paki postiautomaati sama Smartposti uksekoodiga, mida kasutasite kättesaamisel või Omniva sms toodud uksekoodiga. Toote tagastamisel Smartposti või Omniva postiautomaadiga B2B Wholesale OÜ kulul, peetakse tagastatavalt summalt kinni tagastamisega seotud postiteenuse kulud 2,99 eurot paki kohta.

NB! Smartposti ja Omniva tagastatavad kaubad toimetatakse meieni 2 korda nädalas, seega võib kauba jõudmine meieni võtta aega 3-4 päeva.

Vahetustoode jõuab kliendini hiljemalt 7 päeva jooksul alates tagastatud kauba jõudmisest meieni ja esimene kord on toote vahetus kliendile Smartposti või Omniva-ga tasuta. Alates teisest vahetusest tasub kõik postikulud klient.

Raha tagastatud kauba eest laekub tagasi Kliendi pangakontole esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates kauba kättesaamisest B2B Wholesale OÜ poolt.

Pretensiooni esitamise õigus ja nõuetele mittevastavate toodete tagastamine

Vastavalt VÕS § 218 lg 2 on Kliendil õigus pretensioonid esitada kahe aasta jooksul alates kauba kättesaamisest. Sellest kuue esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama müüja.

Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist ning parandamise võimatuse või ebaefektiivsuse korral toote asendamist või raha tagastamist.

Toote nõuetele mittevastavuse ilmnemisel peab Klient ühe kuu jooksul saatma toote tagasi Tabasalu Rimi Smartposti pakiautomaati, saaja tel.nr palume märkida +372 5255048. Samuti palume kirjalikult või e-posti teel märkida:

  • Kliendi nimi ja kontaktandmed;
  • kaebuse esitamise kuupäev;
  • tootel ilmnenud defekt;
  • B2B Wholesale OÜ-le esitatav nõue;
  • arve number, võimalusel lisada arve koopia.

Vastav avaldus peab olema saadetud hiljemalt 14 päeva jooksul peale defekti ilmnemist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda tasuta toote parandamist või detaili vahetamist.

Juhul, kui kliendi avaldus toote defekti kohta rahuldatakse, hüvitatakse kliendile ka defektiga toote tagastamisega seotud mõistlikud postikulud.

Max Kaubad ei vastuta:

  • Kliendi süül või hoolimatusel toote kahjustamise eest;
  • Defektide eest, mis on tekkinud toote mittesihipärase kasutamise tagajärjel;
  • Toote loomuliku füüsilise kulumise eest tavapärase kasutamise korral.